Jdi na obsah Jdi na menu
 


kontakty

Jednatel:

Petr Bláha         775 177 714

Jiří Kopecký      602 464 097

email: bk.kovo@seznam.cz

Adrasa:

Potoční 571

Skalná, 341 34

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Программа - помощь в продвижении сайта.

(СloudeEnuro, 2. 7. 2021 13:23)

Здравствуйте, позвольте мы ознакомим Вас с нашей программой.
UltimateSpiderBot - Программа для быстрого продвижения Веб-сайтов.
Миллионы уникальных посещений Вашего сайта.

Результат:
- Ваш сайт в ТОП поисковых систем.
- Счетчик посещений растет на глазах.
- Высокие рейтинги по всем показателям.
- Зарабатывайте на рекламе.
Подробнее на нашем Веб-сайте.
https://freetopfast.com/
Download

Помощь в продвижении сайта.

(СloudeEnuro, 21. 5. 2021 21:55)

Здравствуйте, позвольте мы ознакомим Вас с нашей программой.
UltimateSpiderBot - Программа для быстрого продвижения Веб-сайтов.
Миллионы уникальных посещений Вашего сайта.

Результат:
- Ваш сайт в ТОП поисковых систем.
- Счетчик посещений растет на глазах.
- Высокие рейтинги по всем показателям.
- Зарабатывайте на рекламе.
Подробнее на нашем Веб-сайте.
https://freetopfast.com/
download

Delivery of your email messages.

(DonaldUnuro, 8. 3. 2021 22:14)

Good day! bkkovo.cz

Did you know that it is possible to send proposal utterly legitimate way?
We submit a new unique way of sending commercial offer through feedback forms. Such forms are located on many sites.
When such messages are sent, no personal data is used, and messages are sent to forms specifically designed to receive messages and appeals.
also, messages sent through feedback Forms do not get into spam because such messages are considered important.
We offer you to test our service for free. We will send up to 50,000 messages for you.
The cost of sending one million messages is 49 USD.

This offer is created automatically. Please use the contact details below to contact us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackMessages
Skype live:contactform_18
WhatsApp - +375259112693

A new way of advertising.

(Contactirorm, 14. 1. 2021 22:58)

Hеllо! bkkovo.cz

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd businеss prоpоsаl fully lеgitimаtе wаy?
Wе suggеst а nеw uniquе wаy оf sеnding businеss prоpоsаl thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh businеss prоpоsаls аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соmmuniсаtiоn Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This оffеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype live:feedbackform2019
WhatsApp - +375259112693

Partnership

(James Lambert, 5. 12. 2020 3:06)

Good day

I`m seeking for a reputable company/individual to partner with in a manner it would benefit both parties. The project is worth $24 Million so if interested, kindly contact me through this email jl543675da@naver.com for clarification.

I await your response.

Thanks,

James Lambert

UKP-66

(Влад Измайлов, 24. 9. 2020 17:03)

Купим складские остатки:
УКП-66 цвет Белый (BLNDA000011) 1450руб.
УКП-66 цвет Молоко (BLNDA000012) 1500руб.
УКП-66 цвет Бежевый (BLNDA000017) 2000руб.
УКП-66 Алюминий, Титан, Антрацие (BLNDA000013, BLNDA000014, BLNDA000016) 2450руб.

CONGRATULATIONS FOR BEEN A LUCKY WINNER

(Georgekeype, 3. 9. 2020 20:09)

SVETOVÁ ZDRAVOTNÍ ORGANIZACE / MICRO SOFT CORPORATION / EURO MILLION LOTTERIA
Grand Royale Park Španelsko
Cena Cenu Odd Madrid, Španelsko
Vážený príjemce,
S potešením vám oznamujeme, že jste jedním z 10 štastných výher v mezinárodním e-mailu s loterií Euro Millions Vylosování adresy 28. srpna 2020, kvuli smesi jmen a adresy, byl výsledek zverejnen 2. zárí 2020. Všech 10 výherních adres bylo náhodne vybráno z dávky 50 000 000
mezinárodních e-mailových adres. Vaše e-mailová adresa se objevila vedle S 10 dalšími vítezem kategorie 3 ve slosování loterie Euro Millions.
V dusledku toho jste tedy byli schváleno pro celkovou výplatu 1 000 000,00 EUR (pouze jeden milion EUR), jsou pripojeny následující údaje k vašemu platebnímu príkazu loto: (I) Císlo šarže: BCA / 022 / CAC (ii) Císlo lístku: 197-033-02345 (iii) Štastné císlo: 04-6-8-12-24 (iv) Ref. c .: MTD / SAN / 9500 / LAS.
Internetové losování o loterijní program Euro Millions se koná jednou za rok a je organizováno tak, aby povzbudilo všechny lidé celící temto prípadum Covid-19. S hrdostí mužeme ríci, že ve více než 150 zemích sveta se každorocne získává více než 200 milionu EUR.
Chcete-li získat svou výherní cenu, musíte co nejdríve kontaktovat jmenovaného agenta pro okamžité propuštení z vašich výher:
JMÉNO: DR .AMPARO ITUBI
AMUCIO ABOGADOS FINANCNÍ Advokát SSL.
E-mail: amucioabogados@infocaixa.info
Kontaktní telefon: 0034 -603 - 248 - 636
Spozdravem Paní Sandra Amparo. KOORDINÁTOR PROPAGACE.

Want more customers for your business?

(JoshuaFex, 23. 5. 2020 13:03)

Hi! bkkovo.cz

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd prоpоsаl lаwfully?
Wе tеndеr а nеw lеgаl wаy оf sеnding rеquеst thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh rеquеsts аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соmmuniсаtiоn Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This оffеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype FeedbackForm2019
WhatsApp - +375259112693
Email feedbackform@make-success.com

Supply Stainless steel Pipes and Accessories for Railing, china

(Season Yang, 9. 1. 2020 8:35)

Hello, I am Mrs Season Yang from China, the sales of GOSTAR CORPORATION LIMITED.

My company exports stainless steel tubes and various types of stainless steel ornamental accessories to Europe and South America for over 15 years.

if you are interested in them please feel free to contact us for more information.
Thank you

Email

(Veronika Šatrová, 5. 12. 2019 10:49)

Vážení,

můžete nám prosím zaslat Váš email na tento email jaroslav26@centrum.cz.

Předem děkuji

S pozdravem

Šatrová Veronika

Mailing via the feedback form.

(OrvilleEsses, 20. 11. 2019 14:31)

Good day! bkkovo.cz

Have you ever heard that you can send a message through the contact form?
These forms are located on many sites. We sent you our message in the same way, and the fact that you received and read it shows the effectiveness of this method of sending messages.
Since people in any case will read the message received through the contact form.
Our database includes more than 35 million websites from all over the world.
The cost of sending one million messages 49 USD.
There is a discount program for large orders.

Free trial mailing of 50,000 messages to any country of your selection.

(We also provide other services.
1. Mailing email message to corporate addresses of any country
2. Selling the email database of any country in the world)

This message is created automatically. Please use the contact details below to contact us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype FeedbackForm2019
Email - feedbackform@make-success.com

Hliníková střecha

(Lucie Levová, 28. 11. 2017 15:49)

Dobrý den, máte zkušenosti s pokládáním hliníkové krytiny? Jednalo by se o novostavbu. A bylo by možné krytinu zhotovit v lednu?

Re: Hliníková střecha

(Bláha, 29. 11. 2017 6:31)

Dobrý den, tento typ střechy také provádíme, ale není dobré provádět hliníkové krytiny v nízkých teplotách. Později by mohlo dojít k jejímu poškození. Pak také záleží na počasí vzhledem k bezpečnosti.

brana

(Sultani, 8. 10. 2015 22:28)

dobry den,

potreboval bych udelat k RD branku a jeste i vymenit okapy. Delate to?? pokud ano, napiste mi kdy byste mel cas sa prit na to podivat a pripadne se domluvit na dalsi postup.
Dekuji predem za odpoved.

Sultani

poptávka

(jiří langer, 21. 7. 2015 9:38)

Dobrý den
jste schopni vyhotovit prodloužení stávajícího přístřešku ? materiál jekl 100*100*8 ohýbaný, čtyři dvojité sloupy nahoře s šikminou v délce ca 4500 celkový rozměr zakrytí 20 000 * 5 000mm. finální krytina polycarbonát. Realizace srpen - září t.r.
Pokud by jste měli zájem konstrukční výkresy zašleme.
S pozdravem Langer

dotaz

(jarka, 2. 6. 2013 17:09)

dobrý den,chtela bych udelat pergolu,zhruba 4*4 metry,delate to taky a na kolik by vysla? Dekuji jarka.

Re: dotaz

(Bláha, 3. 6. 2013 14:50)

Pergoly vyrábíme. Je třeba vědět vaší představu, jak má vypadat.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16